Địa Điểm & Lịch TậpLịch khai giảng tại Phòng năng khiếu tầng 2, trường mẫu giáo Tuổi Hoa ngõ 8A1 phố Hoàng Ngọc Phách

Phòng năng khiếu tầng 2, trường mẫu giáo Tuổi Hoa ngõ 8A1 phố Hoàng Ngọc Phách

STT Thời Gian Ngày Học Ngày khai giảng Chương Trình Giáo viên
1 18h00 - 19h30 Thứ 3 & 6 Liên tục chiêu sinh Cơ bản C. Ngọc Huệ
2 18h00 - 19h30 Thứ 2 & 5 Liên tục chiêu sinh Cơ bản C. Ngọc Huệ
3 17h45 - 19h15 Thứ 4 & 7 7/5/2014 Cơ bản C. Ngọc Huệ

Học phí lớp tuần 2 buổi : 240.000đ/tháng (học 8 buổi)


Video clip