Địa Điểm & Lịch TậpLịch khai giảng tại Phòng năng khiếu tầng 2, trường mẫu giáo Tuổi Hoa ngõ 8A1 phố Hoàng Ngọc Phách

Phòng năng khiếu tầng 2, trường mẫu giáo Tuổi Hoa ngõ 8A1 phố Hoàng Ngọc Phách

STT Thời Gian Ngày Học Ngày khai giảng Chương Trình Giáo viên
1 18h00 - 19h30 Thứ 2 - 4 - 6 7/9/2016 Cơ bản C. Ngọc Huệ
2 18h00 - 19h30 Thứ 3 - 5 - 7 6/9/2016 Cơ bản C. Ngọc Huệ
3 19h30 - 20h45 Thứ 2 & 5 8/9/2016 Cơ bản C. Ngọc Huệ

Học phí lớp tuần 3 buổi : 360.000đ/tháng (học 12 buổi)